content
Bratislava
+421 905 487 577
obchod@mmpartners.sk
Prešov
+421 905 484 116
obchodpo@mmpartners.sk

Chránená dielňa

MM PARTNERS
 
 
Ponukový list

MM Partners je držiteľom štatútu chránená dielňa.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  povinný zamestnávaÅ¥ občanov so zdravotným postihnutím
podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového počtu jeho zamestnancov. 

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávaÅ¥ občanov so zdravotným postihnutím, zákon
mu umožňuje plniÅ¥ tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj
náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného ponúkame Vám splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného
zákona,  a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky.
Odoberanie našich výrobkov na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím..