content
Bratislava
+421 905 487 577
obchod@mmpartners.sk
Prešov
+421 905 484 116
obchodpo@mmpartners.sk

Chránená dielňa

MM PARTNERS
 
 
Ponukový list

MM Partners je držiteľom štatútu chránená dielňa.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím
podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 %, z celkového počtu jeho zamestnancov. 

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon
mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj
náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného ponúkame Vám splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného
zákona,  a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky.
Odoberanie našich výrobkov na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím..